Услуги

Интернет

При услуга с рекламирани скорости като максимално достижими и гарантирани, на “сваляне” /download/, “качване” /upload/, в Mbps:

Максимална скорост – 95% от рекламираните скорости

Минимална скорост – 5% от рекламираните скорости

Обичайно налична скорост – 90% от рекламираните скорости

Скоростта на интернета зависи от поръчаната услуга.

Инсталацията на оборудването спрямо услугата е безплатна. При желание за заявка на услуга, моля звъннете на посочените телефони под информация. По време на разговора ще се установи дали е възможно да се осигури услугата, според местоположението на заявката, дата и час за изпълнението на услугата.

Типове интерфейси за крайни електронни съобщителни устройства:

RG 45 – вид конектор. Това са съединителни елементи между кабела и устройствата на мрежата. Правилното им монтиране осигурява надеждност и намалява значително допълнителни разходи за поддръжка. Монтира се от техника и не се заплаща. При нередност, моля звъннете на телефоните предоставени под информация.

FTP кабел – Кабел, който използваме в мрежата, за да предоставим дадената услуга. Монтирането на кабела се извършва от техника, на когото му е назначена задачата. Клиента не участва в самия процес. Инсталацията не се заплаща. При нередност, моля звъннете на телефоните предоставени под информация.