Общи Условия

за взаимоотношенията с потребителите на “ТВ ДЕЛТА ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД